Abdülkadir Halit: Adab ı Muaşeret Sosyal İlişkilerde Ahlaki PrensiplerEbook Oku Adab ı Muaşeret Sosyal İlişkilerde Ahlaki Prensipler Tarafından Abdülkadir Halit – chernov–art.com

Ahlâkın ve buna bağlı olarak âdâb ı muaşeretin kaynağı dinimizin yüce ve yüksek kaynakları olan Kur'ân ı Kerîm ayetleri ve ve Efendimiz sas'in hadîs i şerîfleridir Kaynağını dinden almamış hemen hiçbir ahlâkî prens.

Ip ya da kaide yoktur desek yanılmış olmayız Bu beşer üstü ve vahiy eksenli ahlâkî düzenlemeler her şeyi ve bu arada da yarattığı insanı en iyi bilen çok merhametli Rabbimizim bizlere adeta bir armağanıdır Bu açıdan çal.

Abdülkadir Halit ↠ 1 READ

ışmamızda her bir konu öncelikle ayet i kerimelerden daha sonra da hadis i şeriflerden temellendirilmeye çalışılmıştır Daha sonra da kısmen İslam büyüklerinin konu ile ilgili mütâlaalatına yer verilmeye çalışımıştır.